SHKOLLA TEKNIKE EKONOMIKE TIRANE

Profesionistët lindin në SH.T.E.T dhe rriten në Biznes

Historiku i Shkollës

Në vitin 1990, kur u ndryshua sistemi, Shkolla Ekonomike si shumë institucione u përball me një realitet të ri. Shkolla Ekonomike me shumicën e nxënësve të ardhur nga rrethet u ndodh përpara vështirësive. Numri i nxënësve erdhi duke rënë në mënyre të ndjeshme. Drejtoreshë e shkollës ishte Veronika Mele. Shkolla ngeli me 6 klasa. Në këtë kohë, me ndihmën e Agron Çollakut, punonjës i Ministrisë së Arsimit, u gjend një binjakëzim i Shkollës Ekonomike me një shkollë Turizmi në komunën e Romës.

50+

Bizneset bashkëpunuese

500+

Nxënesit të punësuar

1000+

Nxënes të diplomuar 

Stafi Pedagogjik

kthimi i tij në aktivitet tërheqës dhe argëtues, si për nxënësit ashtu dhe për mësuesit, duke futur në përdorim teknologji dhe mënyra të reja në procesin e të nxënit, si dhe në mjedisin e punës;

duke nxitur marrëdhëniet një-me-një me kompanitë për të zhvilluar programe trajnimi për mësuesit, duke ofruar praktika profesionale për nxënësit dhe duke u përfshirë në skemat e zhvillimit gradual të aftësive dhe në skemat e sponsorizimit

për orientimin e karrierës dhe të nxënit gjatë gjithë jetës për nxënësit dhe kursantët dhe lehtësimi i përfshirjes së tyre në tregun e punës.

‘Aftësi për Punë’ (S4J)

Nxënësit
Tanë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Evente

Dëshironi të na vizitoni ?

Nxënësit
Tanë