Ambientet e Shkollës

Investimet në Shkollë

Shkolla disponon mjete dhe laboratore me kushte inovative duke përmirësuar kështu nivelin e mësimnxënies dhe mësimdhënies nga ku mund te permenden: