Partnerët Tanë

Aktualisht 147 nxënës bëjnë praktika profesionale afatgjata
në 26 biznese.

Te dhena lidhur me Praktikat Profesionale ne Biznes

 

   

Drejtimi

 

 

Gjinia

Nr

Viti

shkollor

Ekonomi Biznes

(%)

Tekstil Konfeksion

 (%)

Meshkuj

Femra

1

2021 2022

205

77%

62

23%

94

173

2

2022 2023

222

88%

29

12%

88

163

 

 

 

 

Nxenes ne Praktike

 

Viti shkollor

Nxenes ne praktike

Total nxenes viti III dhe IV

(%)

2021-2022

267

404

66%

2022-2023

251

301

83%

 

KONTAKT

Tekst për call-to-action. ​