Profili “Dizenjim-Mode” në drejtimin mësimor Tekstil-Konfeksion, Niveli IV i KSHK.

KONTAKT