Histori Suksesi

Nxënës ekselent për vitin akademik 2022-2023

Evis Amza, #praktikante e shkollës Teknike Ekonomike Tiranë, #frymëzim për të gjithe të rinjtë që kanë akoma dilema për #Arsimin #Profesional! 🤔

Evis ka zgjedhur të fitojë #eksperiencë praktike në biznes dhe ka filluar një praktikë në kompaninë Kreston.

Evis i jep shembull të rinjve se si mund të ndjekin endrrat e tyre në fusha të ndryshme dhe të krijojnë një #karrierë të suksesshme.

Emanuela, #praktikante e shkollës Teknike Ekonomike Tiranë, #frymëzim për të gjithe të rinjtë që kanë akoma dilema per arsimin profesional.

Emanuela ka zgjedhur të fitojë #eksperiencë praktike në biznes dhe ka filluar një praktikë në kompaninë Kiti Tekstil.

🫵🏻Emanuela i jep shembull të rinjve se si mund të ndjekin endrrat e tyre në fusha të ndryshme dhe të krijojnë një #karrierë të suksesshme.

Alesia Thanishta, #praktikante e shkollës Teknike Ekonomike Tiranë, #frymëzim për të gjithe të rinjtë që kanë akoma dilema për #Arsimin #Profesional! 🤔

Alesia ka zgjedhur të fitojë #eksperiencë praktike në biznes dhe ka filluar një praktikë në kompaninë e sigurimeve SIGAL.

Alesia i jep shembull të rinjve se si mund të ndjekin endrrat e tyre në fusha të ndryshme dhe të krijojnë një #karrierë të suksesshme