Njësia e Zhvillimit

Qëllimi i njësisë së zhvillimit të AFP-së

Në bazë të ligjit nr 15/2017 për “Arsimin e Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzim nr. 14, datë 27.5.2021 për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”.

 Njësia e Zhvillimit (NjZh) është struktura e brendshme e ofruesit të AFP-së, e cila planifikon dhe realizon veprimtari zhvillimore në mbështetje të ngritjes së kapaciteteve të brendshme dhe rritjes së cilësisë.

Përbërja dhe detyrat e stafit të angazhuar në NjZh përcaktohen në Udhëzimet e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Strategjia e punës së NjZh dhe koordinatorëve përkatës bazohet në parimet më të mira të menaxhimit dhe praktikat e sukseshme në Shqipëri dhe më tej.

NjZh mbështet mirëmenaxhimin e institucionit ofrues të AFP (IOAFP). Njësia funksionon në mbështetje të vizionit, misionit, objektivave planeve afatmesme dhe vjetore të institucionit dhe kontribuon në përmbushjen e tyre. Procesi i vetëvlerësimit ushqen dhe mbështetet nga veprimtaria e NjZh. Rezultatet e vetëvlerësimit nihmojnë në planifikimin e nismave për trajtimin e problemeve që mund të jenë dhe subjekt/fokus NjZh. Nga ana tjetër, veprimtaria e NjZh dokumentohet dhe shërben për të treguar progresin në fusha të caktuara.

Funksioni

Përgjegjës/Koordinator

Kryetar i NjZh

Gentiana BAHOLLI

1. Zhvillimi i vazhduar profesional i mësimdhënësve brenda institucionit

Nevila SKȄNDERI

2. Zhvillimi i kurrikulave në nivel ofruesi

Florije BEGA

3. Krijimi i lidhjeve ndërmjet ofruesit dhe biznesit

Dorela MAÇKA

4. Orientimi për karrierë i nxënësve/ kursantëve

Gentiana BAHOLLI

5. Hartimi dhe zbatimi i projekteve zhvillimore

Blerta SHKRETA

6. Marketing i ofruesit

Valbona XIBRAKU

7. Gjurmimi në nivel ofruesi

Jonida NANO

ALBSIG SHA

DBS GROUP SHPK

SIGAL  (Fondi I Pensioneve)

POSTA SHQIPTARE

SPAR ALBANIA

ANI PHARMA

AMARA TRAVEL

Arber Gjata

QUEEN TRAVEL ALBANIA (Emri tragtar) Indrit Loqka

FINANCA JOTE

OXFORD HOTEL

Zyre avokatie dhe ndermjetesimi Eni H.Çobani

SHAGA

Edlir Shabani (z-k)

SHET INFLUENCERS MEDIA INDUSTRY

IMPACT

Arber Disha (z-k)

Eno Golloshi

Leonard Meko (z-k)

Drejtoria e Tatim Taksave Tirane

Avanntive Consulting

PERFECT FASHION

Luis TRAVEL (Amla)

Dinamo Sha

UHY Elite (z-k)

Edvin Gaçe (Z-K)

Mazars

BRUNILDA SPAHO

Mares Reklama

Ç & G Alb market

Auto Manoku

ATCA Automobile Touring Club Albania

te Birra STELA

Orgesa Zekaj (Green zone travel)

Pegasos Travel

Reivi

Conad Geden

Finance Partner (z-k)

Merita Thomaj

M E D I C A M E N T A

Mariuxho shpk

Zico sha

Arkev sha

MUCA 

Kiti Tekstil

SKY HOTEL’ S

EK.Tex

DIAMBE

IT-AL CONSULT

Enerjeta Hoxha

Bashkia Tirane

Wkiki Wonderland

Pass-UT

Armand Hasko

Alkoss sh.p.k

KONTAKT