Qeveria e Nxënësve

”Qeveria e Nxënësve” është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në shkollë.

Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre. Nëpërmjet ”Qeverisë së Nxënësve” sigurohet pjesëmarrja aktive e tyre në proçeset e ndryshme demokratike në shkollë dhe në komunitet.

Në kryesinë e Qeverisë së Nxënësve secila klasë ka përfaqësuesin e vet.

Kjo Qeveri promovon pjesëmarrjen e nxënësve dhe koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të tyre në organet drejtuese të Institucionit në strukturat mësimore, praktike dhe të shërbimeve.

Qeveria e nxënësve ka për mision:

  1. të mbrojë dhe të promovojë të drejtat e nxënësve;
  2. të kontribuojë në plotësimin dhe zhvillimin e interesave të nxënësve;
  3. të ndihmojë në mbarëvajtjen e shkollës;
  4. të përfaqësojë nxënësit e shkollës në marrëdhëniet me drejtorinë e shkollës, komunitetin dhe nxënësit e shkollave të tjera.

Senati i shkollës për 2022-2023

Viola Shkëmbi

Presidente

Klasa: X-E

Daniele Agolli

Zv. Presidenti qeverisë së nxënësve

Klasa XII-H

Stela Murataj

Sekretare e qeverisë së nxënësve

Klasa: XIII-G

Larisa Uyanik

Anëtare

X-A

Diana Muçodemi

Anëtare

X-B

Marilena Suli

Anëtare

Klasa X-C

Emi Kasmi

Anëtare

Klasa: X-D

Flavia Aliu

Anëtare

Klasa: X-F

Sonila Balla

Anëtare

XI-A

Xhemis Sallaku

Anëtare

Klasa XI-B

Aten Kule

Anëtar

Klasa: XI-C

Klerisa Nogu

Anëtare

Klasa: XI-D

Elena Lato

Anëtare

XI-E

Danja Nanaj

Anëtare

Klasa XII-A

Viktorja Doka

Anëtare

Klasa: XII-B

Samira Çullhaj

Anëtare

Klasa: XII-C

Xhenisa Vargu

Anëtare

XII-D

Rejhan Koliqi

Anëtar

Klasa XII-E

Emanuela Bruçi

Anëtare

Klasa: XII-F

Migelina Capi

Anëtare

Klasa: XII-G

Afriola Marku

Anëtare

XIII-A

Adela Gjoka

Anëtar

Klasa XIII-B

Andrea Pepkolaj

Anëtar

Klasa: XIII-C

Vikena Varrosi

Anëtare

Klasa: XIII-D

Kristina Mema

Anëtare

XIII-E

Ersiana Boja

Anëtar

Klasa XIII-F