Stafi i Shkolles Teknike Ekonomike

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eleifend turpis a imperdiet auctor.

Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content

Shkolla Gjergj Canco aspiron te jetë laborator i ideve dhe talenteve të reja që nxit zhvillim dhe inovacion. Për këtë i kushtohet shumë vëmendje projekteve inovative të nxënësve në robotikë, shtëpia inteligjente, printimit 3D etj. Kjo realizohet nga një kombinim i bashkëpunimit  me biznesin, kualifikimit të  mësuesve dhe mbështetjes së talenteve. Prania e klasave, laborator si laboratori 3D dhe smart home ndihmojnë që nxënësit të jenë në kontakt me të rejat e fundit të teknologjisë.

KONTAKT

Tekst për call-to-action. ​