Olimpiada e Aftësive profesionale 2 MAJ 2014

Olimpiada e Aftësive Profesionale 2014, është një iniciativë e kompanisë MEGATEK, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Agjencinë Kombëtare të Formimit Profesional, SëissContact, GIZ dhe Vodafone.   Olimpiada e Aftësive Profesionale synon promovimin e arsimit profesional në Shqipëri përmes trajnimit e më pas konkurimit teorik dhe praktik të nxënësve të vitit të […]