Aktivitet informues me të rinjtë me fokus edukimin dhe nxitjen e sipërmarrësve të rinj në zhvilllimin e ideve të tyre të biznesit

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Urban, Bashkia Tiranë në bashkëpunim me Shkolla Teknike Ekonomike, Pazari i Ri, TID Tirana, organizuan një aktivitet informues me të rinjtë e kësaj shkolle me fokus edukimin dhe nxitjen e sipërmarrësve të rinj në zhvilllimin e ideve të tyre të biznesit deri në transformimin në aktivitete fitimprurëse dhe të qendrueshme.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull