Aktivitet me ne fokus marredheniet me biznesin

Projekti “Aftësi për Punë” ka mbështetur zhvillimin e 4 takimeve me kompanitë partnerë të ofruesve të AFP.

Këto takime kanë si qëllim të krijojnë një rrjet të fortë të kompanive të sektorit privat në nivel rajonal, që avokojnë dhe planifikojnë veprime për zhvillimin e Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP) Ky rrjet do të shërbejë si bazë për Aleancën Shqiptare të Praktikave Profesionale.

Gjithashtu të përforcojnë partneritetet efektive midis ofruesve të AFP dhe Rrjeteve të Biznesit Rajonal nëpërmjet promovimit të AFP, dhe identifikimit të nevojave të biznesit për aftësi duke përmbushur hapërsirën midis arsimit dhe kërkesave të industrisë.

Së bashku, po formojmë të ardhmen e arsimit dhe karrierës, duke krijuar mundësi për rritje dhe zhvillim profesional nëpërmjet sistemit dual të mësimit.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull