Aktivitet me temë: “Siguria Ushqimore” realizuar nga nxënësit e klasave të XIII-ta

Nxënësit paraqitën materiale rreth Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, si dhe postera, powerpoint, fletë palosje, fokus grupe si dhe ushqime të gatuara nga vetë nxënësit.

Qëllimi kryesor: Ndërgjegjësimi i nxënësve rreth cilësisë dhe sigurisë së ushqimit, si dhe ndikimi i AKU në sigurinë ushqimore.

Slogani i AKU eshte: “Siguria ushqimore eshte çeshtje e te gjitheve”.

Aktiviteti u realizua nga: Mesuesja e biologjise Dareko Pëllumbi dhe psikologia e shkollës Klarina Filaj.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull