Aktivitet në kuadër të Ditës Botërore Të Luftës Kundër HIV/AIDS

Motoja e sivjetme është DREJT ZEROS

Takimi u organizua me klasat e 10-ta, nga mësuesja e Biologjisë Dareko Pëllumbi

 Klasat e 10-ta u informuan mbi:

Tematika:

1. Rrugët e përhapjes së HIVIT

2. Masat parandaluese

Nxënësit prezantuan me power point rrugët e transmetimit, me postera, me piktura të ndryshme, material ndërgjegjësimi rreth mbrojtjes dhe kujdesit ndaj jetës.

 Aktiviteti u realizua me pjesëmarje në drejtorisë së shkollës Desarta Spahiu

Me praninë e psikologes së shkollës Klarina Filaj dhe infermieres së shkollës.

Nxënësit paraqitën interes duke pyetur më shumë rreth simptomave, vendet se ku do të kryen analizat dhe vendi ku duhet të marrim masat mbrojtëse.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull