Aktivitet në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Librit dhe të Drejtës së Autorit

Në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Librit dhe të Drejtës së Autorit u paraqitën me punimet e tyre në pikturë dhe video sensibilizuese nxënëset e klasës së 10 F Konfeksione RAISA BUSHI dhe EVELINA RASKA.

Faleminderit vajza dhe SUKSESE.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull