Në kuadër të Ditës Botërore të Rinisë, Posta Shqiptare Sh.A. mirëpriti sërish në ambientet e saj, ish-praktikantët e shkollës “Teknike-Ekonomike”

U ndane pikëpamjet sa i takon praktikës së zhvilluar, aftësive profesionale të përfituara dhe rekomandimet nga ana e tyre për përmirësime në praktikat e ardhshme.

 Posta Shqiptare mbetet e angazhuar dhe në mbështetje të të rinjve, duke zhvilluar herë pas here praktika të tilla për aftësimin e tyre profesional.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull