Praktikë në #biznes

Nxënësit e klasës së XII-të drejtimi”Tekstil konfeksione” 🧵🪡duke zhvilluar praktikën profesionale në kompaninë EK TEX.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull