Prezantimi i maturantët e Shkollës profesionale të Mesme Teknike Ekonomike me shërbimet që zyra e Këshillimit të Karrierës ofron

Në ambjentet e zyrës së Këshillimit të Karrierës ishin maturantët e Shkollës profesionale të Mesme Teknike Ekonomike të cilët u prezantuan me shërbimet që kjo zyrë ofron për ta.

Nxënesit u njohën dhe me të gjitha mundësite që Bashkia Tiranë rezervon për ta.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull