Re-Debate, Kampionati Kombëtar i Debatit zbatohet nga Organizata LIBURNETIK

Re-Debate, Kampionati Kombëtar i Debatit zbatohet nga Organizata LIBURNETIK, me mbështetjen institucionale të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe AKPA dhe Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët. Ky projekt-program mundësohet nga ‘Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë’ (OSFA), Kongresi Rinor Kombëtar përmes TEYC2022 në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, si edhe UNICEF përmes projektit ‘Qëndro’ mundësuar nga Qeveria Italiane.

Shkolla Teknike Ekonomike Tiranë kualifikohet për në fazën e ardhshme në RE-DEBATE, Kampionatin Kombëtar të Debatit në përballje me shkollën Hoteleri-Turizëm.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull