Vetëvleresimi dhe rëndësia e  tij për një shëndet të mirë Fizik dhe Mendor

Aktivitet realizuar me nxënës të shkollës, të cilët kërkojnë të integrohen në tregun e punes ku në fokus ishte formimi i Vetëvleresimi dhe rëndësia e  tij për një shëndet të mirë Fizik dhe Mendor.

Orientim dhe keshillim për karriere për të evidentuar vlerat e tyre dhe reflektuar në plotësimin   e Cv dhe letrës së motivimit si dokumenta fillestare për aplikim.

Gjatë aktivitetit nxënësit janë praktikuar në plotësimin e CV, Letër Motivimi, dhe në përfundim të aktivitetit kanë realizuar një Vlerësim të vetes.

Realizoi aktivitetin Psikologia e shkollës dhe Koordinatori i Orientimit për Karrierë.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull