Vizitë në ambjentet e “Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”Tiranë me nxënësit e Shkollës Teknike Ekonomike.

Nxënësit u regjistruan për të patur akses në website-n https//puna.gov.al për një punësim të shpejtë dhe të sigurt pas përfundimit të studimeve.

Nxënësit u informuan për mundësitë e punësimit për të gjitha profesionet që ofrohen në shkollën tonë dhe për profilet më të kërkuara në tregun e punës.

  • Diskutimi u fokusua mbi Praktikat profesionale.

S4J

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. 

Lajme

Matura

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu viverra risus, mattis egestas metus. Praesent ut euismod mi. Vestibulum pulvinar fermentum tristique.

Nxenes Shemnull